DESINFIOINTI

DESINFIOINTIKAASUTUKSET

TUOTANTO- JA HARRASTE-ELÄINTILAT I ELÄINKLINIKAT I ELÄINKULJETUSKALUSTO I IRTAIMISTOT

 

DESINFIONTIKAASUTUKSET TUOTANTO- JA HARRASTE-ELÄINTILOILLE SEKÄ

IRTAIMISTOILLE

XHOME-Desinfiointikaasutus on kustannustehokas ratkaisu epidemian yllättäessä, sekä niitä ehkäistessä.

XHOME-desinfiointikaasutuksessa käytetään menetelmää, jossa nestemäinen vetyperoksidi muunnetaan kaasumaiseen olomuotoon.
Kaasufaasissa vetyperoksidi menettää täysin korrosioivan ominaisuutensa, ollen

täysin materiaaliystävällinen menetelmä. Kun vetyperoksidi hajoaa, jäljelle jää
vain happea ja vettä. Menetelmä on siis täysin biohajoava ja myrkytön.

VHP-menetelmä
on alunperin kehitetty sairaaloiden tarpeisiin desinfioimaan ja steriilisoimaan
tiloja, kuten leikkaussaleja ja karanteenitiloja.

 

VHP-mentelmällä tuhottavia mikro-organismeja

Bakteerit: Bacillus, Clostridium, Mycobacterium, Listeria, Lactobacillus, Enterococcus, Staphylococcus, Enterobacter, Escherichia, Klebsiella, Serratia, Salmonella, Yersinia, Legionella, Acietobacter, Pseudomonas, Acholeplasma

Virukset: Herpesviridae, Iridoviridae, Poxviridae, Adenoviridae, Orthomyxoviridae, Paramyxoviridae, Parvoviridae, Rhabdoviridae, Flaviviridae, Arenaviridae, Caliciviridae, Picornaviridae, Reoviridae.

Homeet ja hiivat: Alternaria, Aspergillus, Blastomyces, Candida, Coccidioides, Histoplasma, Penicillium.

 

 

Desinfiointikaasutus on turvallinen ja tehokas keino, kun talliin iskee virusepidemia tai halutaan varmistua kuljetuskaluston puhtaudesta.
Näin voidaan ennaltaehkäistä bakteerien leviämistä ja tautien aiheutumista.

Esimerkiksi ratsastuskoulut, joissa ihmisten ja eläinten vaihtuvuus on suurta, olisi hyvä käsitellä 1-4 kertaa vuodessa, mahdollisten taudinaiheuttajien eliminoimiseksi.

Menetelmällä voidaan puhdistaa myös kaikenlainen irtaimisto. Pääntaudin, tai muun virusbakteerin iskiessä ei tarvitse hävittää irtaimistoja ja
varusteita, vaan voit puhdistuttaa ne kaasutuslinjastollamme.

 
tallin puhtaus, desinfiointi

Tarjouspyyntö